Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :09-08-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
09-08-20 Kon Tum
Khánh Hòa
08-08-20Đà Nẵng: 505,
Quảng Ngãi: 560,
Đắc Nông: 914
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
347
07-08-20Gia Lai: 171,
Ninh Thuận: 789
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
373
06-08-20Bình Định: 548,
Quảng Trị: 683,
Quảng Bình: 135
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
340
05-08-20Đà Nẵng: 862,
Khánh Hòa: 649
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
331
04-08-20Đắc Lắc: 394,
Quảng Nam: 488
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
356
03-08-20TT Huế: 990,
Phú Yên: 879
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
337
02-08-20Kon Tum: 318,
Khánh Hòa: 831
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
381
01-08-20Đà Nẵng: 460,
Quảng Ngãi: 424,
Đắc Nông: 609
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
31-07-20Gia Lai: 753,
Ninh Thuận: 963
Trúng Gia Lai315
30-07-20Bình Định: 550,
Quảng Trị: 727,
Quảng Bình: 331
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
329
29-07-20Đà Nẵng: 089,
Khánh Hòa: 602
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
380
28-07-20Đắc Lắc: 682,
Quảng Nam: 626
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
316
27-07-20TT Huế: 135,
Phú Yên: 621
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
377
26-07-20Kon Tum: 455,
Khánh Hòa: 815
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
340
25-07-20Đà Nẵng: 979,
Quảng Ngãi: 307,
Đắc Nông: 203
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
348
24-07-20Gia Lai: 936,
Ninh Thuận: 055
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
332
23-07-20Bình Định: 098,
Quảng Trị: 616,
Quảng Bình: 693
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
380
22-07-20Đà Nẵng: 877,
Khánh Hòa: 630
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
366
21-07-20Đắc Lắc: 688,
Quảng Nam: 361
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
331
20-07-20TT Huế: 363,
Phú Yên: 397
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
364
19-07-20Kon Tum: 340,
Khánh Hòa: 749
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
318
18-07-20Đà Nẵng: 441,
Quảng Ngãi: 649,
Đắc Nông: 924
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
376
17-07-20Gia Lai: 838,
Ninh Thuận: 398
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
361
16-07-20Bình Định: 387,
Quảng Trị: 882,
Quảng Bình: 534
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
325
15-07-20Đà Nẵng: 739,
Khánh Hòa: 308
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
382
14-07-20Đắc Lắc: 176,
Quảng Nam: 152
Trúng Quảng Nam350
13-07-20TT Huế: 606,
Phú Yên: 224
Trúng TT Huế323
12-07-20Kon Tum: 682,
Khánh Hòa: 045
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
384
11-07-20Đà Nẵng: 748,
Quảng Ngãi: 446,
Đắc Nông: 761
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
341
10-07-20Gia Lai: 131,
Ninh Thuận: 507
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
332
09-07-20Bình Định: 355,
Quảng Trị: 814,
Quảng Bình: 059
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
367