Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :12-07-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
12-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
11-07-20Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
278
10-07-20Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
243
09-07-20Bình Định: 05,
Quảng Trị: 55,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
269
08-07-20Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
245
07-07-20Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 32
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
281
06-07-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
289
05-07-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 73
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
264
04-07-20Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
275
03-07-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
02-07-20Bình Định: 86,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 91
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
231
01-07-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
249
30-06-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
237
29-06-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 57
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
274
28-06-20Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
257
27-06-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
260
26-06-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 42
Trúng Gia Lai279
25-06-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
250
24-06-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
231
23-06-20Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234
22-06-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
283
21-06-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
230
20-06-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
252
19-06-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
265
18-06-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
293
17-06-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
253
16-06-20Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 48
Trúng Quảng Nam205
15-06-20TT Huế: 35,
Phú Yên: 69
Trúng Phú Yên258
14-06-20Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
251
13-06-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
257
12-06-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
247
11-06-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
248