Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :12-07-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
12-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
11-07-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
249
10-07-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đầu 6 Ninh Thuận
235
09-07-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
247
08-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
278
07-07-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
278
06-07-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 TT Huế,
Trúng đuôi 8 Phú Yên
246
05-07-20Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
255
04-07-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
236
03-07-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 1 Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
245
02-07-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đầu 9 Quảng Bình
255
01-07-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
250
30-06-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
213
29-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
255
28-06-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa244
27-06-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 0 Đắc Nông
264
26-06-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Gia Lai,
Trúng đầu 9 Ninh Thuận
234
25-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
237
24-06-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Khánh Hòa
225
23-06-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Quảng Nam269
22-06-20TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TT Huế251
21-06-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
252
20-06-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
246
19-06-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
257
18-06-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng đuôi 8 Quảng Trị,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
276
17-06-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
256
16-06-20Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đuôi 8 Quảng Nam
279
15-06-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
262
14-06-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
225
13-06-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 0 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
240
12-06-20Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Gia Lai,
Trúng đầu 5 Ninh Thuận
215
11-06-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 7 Quảng Bình
251