Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :02-06-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
02-06-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
01-06-20TP HCM: 172,
Đồng Tháp: 875,
Cà Mau: 533
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
845
31-05-20Tiền Giang: 498,
Kiên Giang: 756,
Đà Lạt: 039
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
666
30-05-20TP HCM: 577,
Long An: 163,
Bình Phước: 505,
Hậu Giang: 245
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
555
29-05-20Vĩnh Long: 865,
Bình Dương: 015,
Trà Vinh: 316
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
653
28-05-20Tây Ninh: 825,
An Giang: 701,
Bình Thuận: 284
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
649
27-05-20Đồng Nai: 047,
Cần Thơ: 792,
Sóc Trăng: 919
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
896
26-05-20Bến Tre: 589,
Vũng Tàu: 434,
Bạc Liêu: 143
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
609
25-05-20TP HCM: 149,
Đồng Tháp: 985,
Cà Mau: 238
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
590
24-05-20Tiền Giang: 571,
Kiên Giang: 526,
Đà Lạt: 790
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
412
23-05-20TP HCM: 480,
Long An: 192,
Bình Phước: 812,
Hậu Giang: 737
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
372
22-05-20Vĩnh Long: 623,
Bình Dương: 720,
Trà Vinh: 899
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
507
21-05-20Tây Ninh: 236,
An Giang: 238,
Bình Thuận: 737
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
523
20-05-20Đồng Nai: 666,
Cần Thơ: 452,
Sóc Trăng: 945
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
432
19-05-20Bến Tre: 902,
Vũng Tàu: 134,
Bạc Liêu: 623
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
589
18-05-20TP HCM: 672,
Đồng Tháp: 225,
Cà Mau: 098
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
422
17-05-20Tiền Giang: 925,
Kiên Giang: 054,
Đà Lạt: 736
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
775
16-05-20TP HCM: 711,
Long An: 729,
Bình Phước: 202,
Hậu Giang: 668
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
601
15-05-20Vĩnh Long: 531,
Bình Dương: 382,
Trà Vinh: 758
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
572
14-05-20Tây Ninh: 676,
An Giang: 426,
Bình Thuận: 732
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
527
13-05-20Đồng Nai: 896,
Cần Thơ: 552,
Sóc Trăng: 329
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
695
12-05-20Bến Tre: 711,
Vũng Tàu: 637,
Bạc Liêu: 097
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
670
11-05-20TP HCM: 014,
Đồng Tháp: 245,
Cà Mau: 212
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
672
10-05-20Tiền Giang: 218,
Kiên Giang: 346,
Đà Lạt: 159
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
491
09-05-20Hậu Giang: 843,
TP HCM: 667,
Long An: 671,
Bình Phước: 429
Trúng Hậu Giang,
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
778
08-05-20Vĩnh Long: 207,
Bình Dương: 692,
Trà Vinh: 869
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
679
07-05-20Tây Ninh: 057,
An Giang: 390,
Bình Thuận: 885
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
284
06-05-20Đồng Nai: 811,
Cần Thơ: 588,
Sóc Trăng: 619
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
598
05-05-20Bến Tre: 854,
Vũng Tàu: 898,
Bạc Liêu: 296
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
608
04-05-20TP HCM: 914,
Đồng Tháp: 857,
Cà Mau: 597
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
390
03-05-20Tiền Giang: 036,
Kiên Giang: 533,
Đà Lạt: 833
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
432
02-05-20TP HCM: 935,
Long An: 272,
Bình Phước: 297,
Hậu Giang: 724
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
844