Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :04-08-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
04-08-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
03-08-20TP HCM: 05,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 53
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
236
02-08-20Tiền Giang: 62,
Kiên Giang: 41,
Đà Lạt: 58
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
250
01-08-20TP HCM: 97,
Long An: 74,
Bình Phước: 90,
Hậu Giang: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
265
31-07-20Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 41,
Trà Vinh: 46
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
260
30-07-20Tây Ninh: 30,
An Giang: 72,
Bình Thuận: 87
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
222
29-07-20Đồng Nai: 60,
Cần Thơ: 55,
Sóc Trăng: 60
Trúng Sóc Trăng232
28-07-20Bến Tre: 10,
Vũng Tàu: 84,
Bạc Liêu: 98
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
258
27-07-20TP HCM: 24,
Đồng Tháp: 16,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
245
26-07-20Tiền Giang: 21,
Kiên Giang: 69,
Đà Lạt: 17
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
246
25-07-20TP HCM: 47,
Long An: 59,
Bình Phước: 34,
Hậu Giang: 12
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
231
24-07-20Vĩnh Long: 57,
Bình Dương: 46,
Trà Vinh: 34
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
258
23-07-20Tây Ninh: 29,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 35
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
238
22-07-20Đồng Nai: 25,
Cần Thơ: 74,
Sóc Trăng: 01
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
258
21-07-20Bến Tre: 46,
Vũng Tàu: 86,
Bạc Liêu: 93
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
237
20-07-20TP HCM: 69,
Đồng Tháp: 11,
Cà Mau: 31
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
276
19-07-20Tiền Giang: 54,
Kiên Giang: 45,
Đà Lạt: 40
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
226
18-07-20TP HCM: 42,
Long An: 35,
Bình Phước: 89,
Hậu Giang: 34
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
226
17-07-20Vĩnh Long: 65,
Bình Dương: 32,
Trà Vinh: 04
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
220
16-07-20Tây Ninh: 64,
An Giang: 10,
Bình Thuận: 17
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
281
15-07-20Đồng Nai: 12,
Cần Thơ: 61,
Sóc Trăng: 95
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
247
14-07-20Bến Tre: 03,
Vũng Tàu: 67,
Bạc Liêu: 45
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
251
13-07-20TP HCM: 75,
Đồng Tháp: 51,
Cà Mau: 12
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
264
12-07-20Tiền Giang: 13,
Kiên Giang: 54,
Đà Lạt: 76
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
242
11-07-20TP HCM: 13,
Long An: 46,
Bình Phước: 33,
Hậu Giang: 12
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
235
10-07-20Vĩnh Long: 90,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 75
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
246
09-07-20Tây Ninh: 10,
An Giang: 19,
Bình Thuận: 73
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
233
08-07-20Đồng Nai: 49,
Cần Thơ: 77,
Sóc Trăng: 90
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
282
07-07-20Bến Tre: 80,
Vũng Tàu: 61,
Bạc Liêu: 13
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
253
06-07-20TP HCM: 26,
Đồng Tháp: 00,
Cà Mau: 83
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
278
05-07-20Tiền Giang: 10,
Kiên Giang: 67,
Đà Lạt: 12
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
224
04-07-20TP HCM: 01,
Long An: 48,
Bình Phước: 92,
Hậu Giang: 01
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
246