Đề Đặc Biệt Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :04-08-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
04-08-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
03-08-20TP HCM: 97,
Đồng Tháp: 47,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
266
02-08-20Tiền Giang: 65,
Kiên Giang: 27,
Đà Lạt: 36
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
246
01-08-20TP HCM: 57,
Long An: 09,
Bình Phước: 91,
Hậu Giang: 22
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
223
31-07-20Vĩnh Long: 49,
Bình Dương: 08,
Trà Vinh: 17
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
259
30-07-20Tây Ninh: 67,
An Giang: 76,
Bình Thuận: 85
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
242
29-07-20Đồng Nai: 21,
Cần Thơ: 74,
Sóc Trăng: 42
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
246
28-07-20Bến Tre: 01,
Vũng Tàu: 01,
Bạc Liêu: 96
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
217
27-07-20TP HCM: 61,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 41
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
279
26-07-20Tiền Giang: 66,
Kiên Giang: 26,
Đà Lạt: 04
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
257
25-07-20TP HCM: 28,
Long An: 44,
Bình Phước: 07,
Hậu Giang: 36
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
244
24-07-20Vĩnh Long: 91,
Bình Dương: 99,
Trà Vinh: 13
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
256
23-07-20Tây Ninh: 35,
An Giang: 65,
Bình Thuận: 48
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
280
22-07-20Đồng Nai: 33,
Cần Thơ: 27,
Sóc Trăng: 35
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
265
21-07-20Bến Tre: 48,
Vũng Tàu: 17,
Bạc Liêu: 77
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
249
20-07-20TP HCM: 73,
Đồng Tháp: 46,
Cà Mau: 64
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
271
19-07-20Tiền Giang: 60,
Kiên Giang: 42,
Đà Lạt: 52
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
255
18-07-20TP HCM: 50,
Long An: 91,
Bình Phước: 28,
Hậu Giang: 46
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
266
17-07-20Vĩnh Long: 06,
Bình Dương: 73,
Trà Vinh: 63
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
232
16-07-20Tây Ninh: 55,
An Giang: 14,
Bình Thuận: 57
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
248
15-07-20Đồng Nai: 69,
Cần Thơ: 52,
Sóc Trăng: 32
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
233
14-07-20Bến Tre: 90,
Vũng Tàu: 29,
Bạc Liêu: 53
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
243
13-07-20TP HCM: 44,
Đồng Tháp: 76,
Cà Mau: 13
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
231
12-07-20Tiền Giang: 09,
Kiên Giang: 21,
Đà Lạt: 29
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
231
11-07-20TP HCM: 62,
Long An: 24,
Bình Phước: 19,
Hậu Giang: 74
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
245
10-07-20Vĩnh Long: 06,
Bình Dương: 03,
Trà Vinh: 51
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
263
09-07-20Tây Ninh: 35,
An Giang: 45,
Bình Thuận: 79
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
260
08-07-20Đồng Nai: 55,
Cần Thơ: 84,
Sóc Trăng: 74
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
211
07-07-20Bến Tre: 82,
Vũng Tàu: 36,
Bạc Liêu: 60
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
229
06-07-20TP HCM: 11,
Đồng Tháp: 39,
Cà Mau: 88
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
253
05-07-20Tiền Giang: 09,
Kiên Giang: 90,
Đà Lạt: 10
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
247
04-07-20TP HCM: 02,
Long An: 36,
Bình Phước: 47,
Hậu Giang: 02
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
263