Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Không trúng không lấy tiền ngày :04-08-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
04-08-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
03-08-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
240
02-08-20Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đuôi 6 Đà Lạt
239
01-08-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước,
Trúng đuôi 2 Hậu Giang
247
31-07-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 8 Bình Dương,
Trúng đầu 1 Trà Vinh
263
30-07-20Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 7 Tây Ninh,
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng đuôi 5 Bình Thuận
269
29-07-20Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 1 Đồng Nai,
Trúng đuôi 4 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
223
28-07-20Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
253
27-07-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 6 TP HCM,
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 1 Cà Mau
241
26-07-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng đầu 0 Đà Lạt
273
25-07-20TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Long An: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 3 Hậu Giang
246
24-07-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đầu 3 Bình Dương,
Trúng đuôi 3 Trà Vinh
243
23-07-20Tây Ninh: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đuôi 5 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
217
22-07-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đồng Nai,
Trúng đuôi 7 Cần Thơ,
Trúng đuôi 5 Sóc Trăng
256
21-07-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
237
20-07-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 4 Đồng Tháp,
Trúng đầu 6 Cà Mau
261
19-07-20Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Tiền Giang,
Trúng đuôi 2 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
218
18-07-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đuôi 8 Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
231
17-07-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
255
16-07-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang
232
15-07-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
246
14-07-20Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 Bến Tre,
Trúng đuôi 9 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
272
13-07-20TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 TP HCM,
Trúng đầu 7 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
250
12-07-20Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đầu 2 Đà Lạt
258
11-07-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng Đặc Biệt Hậu Giang
266
10-07-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đầu 5 Trà Vinh
226
09-07-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 5 Tây Ninh,
Trúng đuôi 5 An Giang,
Trúng đuôi 9 Bình Thuận
250
08-07-20Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 4 Cần Thơ,
Trúng đuôi 4 Sóc Trăng
257
07-07-20Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 0 Bạc Liêu
242
06-07-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
248
05-07-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 Tiền Giang,
Trúng đầu 9 Kiên Giang
224
04-07-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đầu 0 Hậu Giang
254