Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :04-08-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
04-08-20 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
03-08-20TP HCM: 897,688,
Đồng Tháp: 547,280,
Cà Mau: 467,116
Trúng 897 TP HCM,
Trúng 547 Đồng Tháp,
Trúng 467 Cà Mau
422
02-08-20Tiền Giang: 165,414,
Kiên Giang: 688,193,
Đà Lạt: 594,154
Trúng 165 Tiền Giang553
01-08-20TP HCM: 021,070,
Long An: 471,712,
Bình Phước: 091,012,
Hậu Giang: 922,073
Trúng 091 Bình Phước,
Trúng 922 Hậu Giang
621
31-07-20Vĩnh Long: 349,743,
Bình Dương: 608,133,
Trà Vinh: 717,583
Trúng 349 Vĩnh Long,
Trúng 608 Bình Dương,
Trúng 717 Trà Vinh
523
30-07-20Tây Ninh: 267,450,
An Giang: 576,503,
Bình Thuận: 085,047
Trúng 267 Tây Ninh,
Trúng 576 An Giang,
Trúng 085 Bình Thuận
734
29-07-20Đồng Nai: 421,648,
Cần Thơ: 374,826,
Sóc Trăng: 042,213
Trúng 421 Đồng Nai,
Trúng 374 Cần Thơ,
Trúng 042 Sóc Trăng
654
28-07-20Bến Tre: 301,912,
Vũng Tàu: 601,617,
Bạc Liêu: 296,607
Trúng 301 Bến Tre,
Trúng 601 Vũng Tàu,
Trúng 296 Bạc Liêu
451
27-07-20TP HCM: 661,632,
Đồng Tháp: 822,434,
Cà Mau: 349,484
Trúng 661 TP HCM,
Trúng 822 Đồng Tháp
410
26-07-20Tiền Giang: 666,182,
Kiên Giang: 636,914,
Đà Lạt: 604,516
Trúng 666 Tiền Giang,
Trúng 604 Đà Lạt
575
25-07-20TP HCM: 208,415,
Long An: 844,178,
Bình Phước: 107,164,
Hậu Giang: 136,015
Trúng 844 Long An,
Trúng 107 Bình Phước,
Trúng 136 Hậu Giang
613
24-07-20Vĩnh Long: 291,385,
Bình Dương: 039,056,
Trà Vinh: 237,440
Trúng 291 Vĩnh Long,
Trúng 039 Bình Dương
525
23-07-20Tây Ninh: 235,583,
An Giang: 165,070,
Bình Thuận: 948,625
Trúng 235 Tây Ninh,
Trúng 165 An Giang,
Trúng 948 Bình Thuận
643
22-07-20Đồng Nai: 133,024,
Cần Thơ: 827,005,
Sóc Trăng: 935,483
Trúng 133 Đồng Nai,
Trúng 827 Cần Thơ,
Trúng 935 Sóc Trăng
738
21-07-20Bến Tre: 748,413,
Vũng Tàu: 517,111,
Bạc Liêu: 249,784
Trúng 517 Vũng Tàu674
20-07-20TP HCM: 631,739,
Đồng Tháp: 846,529,
Cà Mau: 264,993
Trúng 846 Đồng Tháp,
Trúng 264 Cà Mau
795
19-07-20Tiền Giang: 360,383,
Kiên Giang: 642,617,
Đà Lạt: 394,278
Trúng 360 Tiền Giang,
Trúng 642 Kiên Giang,
Trúng 394 Đà Lạt
293
18-07-20TP HCM: 350,968,
Long An: 291,990,
Bình Phước: 928,273,
Hậu Giang: 546,772
Trúng 350 TP HCM,
Trúng 291 Long An,
Trúng 928 Bình Phước,
Trúng 546 Hậu Giang
241
17-07-20Vĩnh Long: 806,639,
Bình Dương: 173,364,
Trà Vinh: 563,264
Trúng 806 Vĩnh Long,
Trúng 173 Bình Dương,
Trúng 563 Trà Vinh
614
16-07-20Tây Ninh: 555,970,
An Giang: 914,439,
Bình Thuận: 960,804
Trúng 555 Tây Ninh,
Trúng 914 An Giang
872
15-07-20Đồng Nai: 869,804,
Cần Thơ: 419,354,
Sóc Trăng: 132,249
Trúng 869 Đồng Nai,
Trúng 132 Sóc Trăng
525
14-07-20Bến Tre: 667,263,
Vũng Tàu: 029,838,
Bạc Liêu: 053,723
Trúng 029 Vũng Tàu,
Trúng 053 Bạc Liêu
661
13-07-20TP HCM: 644,360,
Đồng Tháp: 276,159,
Cà Mau: 413,487
Trúng 644 TP HCM,
Trúng 276 Đồng Tháp,
Trúng 413 Cà Mau
605
12-07-20Tiền Giang: 209,588,
Kiên Giang: 221,012,
Đà Lạt: 129,395
Trúng 209 Tiền Giang,
Trúng 221 Kiên Giang,
Trúng 129 Đà Lạt
694
11-07-20TP HCM: 375,193,
Long An: 424,405,
Bình Phước: 319,668,
Hậu Giang: 874,641
Trúng 375 TP HCM,
Trúng 424 Long An,
Trúng 319 Bình Phước,
Trúng 874 Hậu Giang
652
10-07-20Vĩnh Long: 406,202,
Bình Dương: 703,865,
Trà Vinh: 551,446
Trúng 406 Vĩnh Long,
Trúng 703 Bình Dương,
Trúng 551 Trà Vinh
514
09-07-20Tây Ninh: 160,839,
An Giang: 145,762,
Bình Thuận: 879,482
Trúng 145 An Giang,
Trúng 879 Bình Thuận
696
08-07-20Đồng Nai: 955,641,
Cần Thơ: 884,519,
Sóc Trăng: 574,991
Trúng 955 Đồng Nai,
Trúng 884 Cần Thơ,
Trúng 574 Sóc Trăng
544
07-07-20Bến Tre: 782,825,
Vũng Tàu: 636,706,
Bạc Liêu: 160,191
Trúng 782 Bến Tre,
Trúng 636 Vũng Tàu,
Trúng 160 Bạc Liêu
352
06-07-20TP HCM: 311,170,
Đồng Tháp: 739,656,
Cà Mau: 037,331
Trúng 311 TP HCM,
Trúng 739 Đồng Tháp
502
05-07-20Tiền Giang: 209,047,
Kiên Giang: 290,922,
Đà Lạt: 610,755
Trúng 209 Tiền Giang,
Trúng 290 Kiên Giang,
Trúng 610 Đà Lạt
520
04-07-20TP HCM: 802,143,
Long An: 736,297,
Bình Phước: 847,787,
Hậu Giang: 602,997
Trúng 802 TP HCM,
Trúng 736 Long An,
Trúng 847 Bình Phước,
Trúng 602 Hậu Giang
547