Đề đầu đuôi Miền Bắc Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :03-06-20
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
03-06-20
02-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2250
01-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3270
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3280
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6257
29-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt263
28-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1259
27-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6291
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề253
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1273
24-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề250
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề256
22-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8289
21-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3280
20-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề284
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0266
18-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4257
17-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0295
16-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt279
15-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt268
14-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt298
13-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt274
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0274
11-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1262
10-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề265
09-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7272
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề282
07-05-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề284
06-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề284
05-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt282
04-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt291
03-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề298
02-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2261
01-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6264