Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :15-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
15-11-19 Gia Lai
Ninh Thuận
14-11-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 44
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
266
13-11-19Đà Nẵng: 80,
Khánh Hòa: 70
Trúng Khánh Hòa262
12-11-19Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
284
11-11-19TT Huế: 03,
Phú Yên: 58
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
10-11-19Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
227
09-11-19Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
269
08-11-19Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
248
07-11-19Bình Định: 35,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 60
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
261
06-11-19Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
220
05-11-19Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 83
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
271
04-11-19TT Huế: 53,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
261
03-11-19Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
270
02-11-19Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
272
01-11-19Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 08
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
259
31-10-19Bình Định: 26,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
30-10-19Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
261
29-10-19Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 34
Trúng Quảng Nam260
28-10-19TT Huế: 36,
Phú Yên: 02
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
27-10-19Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 42
Trúng Kon Tum262
26-10-19Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
250
25-10-19Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 95
Trượt263
24-10-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 22
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
226
23-10-19Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
242
22-10-19Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 05
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
212
21-10-19TT Huế: 31,
Phú Yên: 79
Trúng TT Huế262
20-10-19Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
19-10-19Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 54
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
279
18-10-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 46
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
277
17-10-19Bình Định: 05,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 78
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
291
16-10-19Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 49
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
15-10-19Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233