Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
20-11-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
19-11-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt257
18-11-19TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
219
17-11-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
249
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
256
15-11-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
265
14-11-19Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 4 Quảng Trị,
Trúng đầu 6 Quảng Bình
250
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Khánh Hòa
277
12-11-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
262
11-11-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
236
10-11-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
248
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 8 Đắc Nông
237
08-11-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 5 Ninh Thuận
254
07-11-19Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
267
06-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
250
05-11-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
213
04-11-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
270
03-11-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa245
02-11-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 2 Đắc Nông
249
01-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đầu 6 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
239
31-10-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 6 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
240
30-10-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
231
29-10-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
225
28-10-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
243
27-10-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
259
26-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
238
25-10-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 0 Ninh Thuận
258
24-10-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 8 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
266
23-10-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
233
22-10-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
239
21-10-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
288
20-10-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum250