Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 500.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :15-11-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
15-11-19 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
14-11-19Tây Ninh: 319,
An Giang: 771,
Bình Thuận: 756
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
453
13-11-19Đồng Nai: 496,
Cần Thơ: 367,
Sóc Trăng: 894
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
537
12-11-19Bến Tre: 856,
Vũng Tàu: 625,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
629
11-11-19TP HCM: 200,
Đồng Tháp: 301,
Cà Mau: 278
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
615
10-11-19Tiền Giang: 746,
Kiên Giang: 416,
Đà Lạt: 174
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
608
09-11-19TP HCM: 578,
Long An: 708,
Bình Phước: 244,
Hậu Giang: 603
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
583
08-11-19Vĩnh Long: 202,
Bình Dương: 671,
Trà Vinh: 230
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
578
07-11-19Tây Ninh: 018,
An Giang: 170,
Bình Thuận: 333
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
671
06-11-19Đồng Nai: 129,
Cần Thơ: 399,
Sóc Trăng: 888
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
508
05-11-19Bến Tre: 111,
Vũng Tàu: 224,
Bạc Liêu: 378
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu
516
04-11-19TP HCM: 389,
Đồng Tháp: 818,
Cà Mau: 447
Trúng TP HCM558
03-11-19Tiền Giang: 988,
Kiên Giang: 636,
Đà Lạt: 714
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
303
02-11-19TP HCM: 051,
Long An: 942,
Bình Phước: 398,
Hậu Giang: 208
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
748
01-11-19Vĩnh Long: 780,
Bình Dương: 932,
Trà Vinh: 519
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
738
31-10-19Tây Ninh: 274,
An Giang: 644,
Bình Thuận: 074
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
694
30-10-19Đồng Nai: 925,
Cần Thơ: 173,
Sóc Trăng: 354
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
334
29-10-19Bến Tre: 407,
Vũng Tàu: 030,
Bạc Liêu: 453
Trúng Bạc Liêu486
28-10-19TP HCM: 175,
Đồng Tháp: 045,
Cà Mau: 466
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
430
27-10-19Tiền Giang: 839,
Kiên Giang: 393,
Đà Lạt: 724
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
648
26-10-19TP HCM: 429,
Long An: 624,
Bình Phước: 181,
Hậu Giang: 098
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
453
25-10-19Vĩnh Long: 798,
Bình Dương: 671,
Trà Vinh: 274
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
653
24-10-19Tây Ninh: 082,
An Giang: 099,
Bình Thuận: 259
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
461
23-10-19Đồng Nai: 742,
Cần Thơ: 610,
Sóc Trăng: 596
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
279
22-10-19Bến Tre: 095,
Vũng Tàu: 803,
Bạc Liêu: 705
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
627
21-10-19TP HCM: 574,
Đồng Tháp: 796,
Cà Mau: 610
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
453
20-10-19Tiền Giang: 879,
Kiên Giang: 607,
Đà Lạt: 244
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
595
19-10-19TP HCM: 743,
Long An: 785,
Bình Phước: 532,
Hậu Giang: 772
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
619
18-10-19Vĩnh Long: 009,
Bình Dương: 391,
Trà Vinh: 285
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
747
17-10-19Tây Ninh: 717,
An Giang: 563,
Bình Thuận: 812
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
702
16-10-19Đồng Nai: 902,
Cần Thơ: 911,
Sóc Trăng: 776
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
671
15-10-19Bến Tre: 957,
Vũng Tàu: 235,
Bạc Liêu: 250
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
719