Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :15-11-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô ba số Kết quả Theo
15-11-19 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
14-11-19Tây Ninh: 711,
An Giang: 422,
Bình Thuận: 952
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
374
13-11-19Đồng Nai: 275,
Cần Thơ: 367,
Sóc Trăng: 814
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
316
12-11-19Bến Tre: 856,
Vũng Tàu: 175,
Bạc Liêu: 045
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
373
11-11-19TP HCM: 200,
Đồng Tháp: 498,
Cà Mau: 351
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
374
10-11-19Tiền Giang: 919,
Kiên Giang: 416,
Đà Lạt: 717
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
335
09-11-19TP HCM: 879,
Long An: 976,
Bình Phước: 325,
Hậu Giang: 484
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
336
08-11-19Vĩnh Long: 035,
Bình Dương: 331,
Trà Vinh: 907
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
365
07-11-19Tây Ninh: 935,
An Giang: 282,
Bình Thuận: 263
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
335
06-11-19Đồng Nai: 220,
Cần Thơ: 952,
Sóc Trăng: 888
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
343
05-11-19Bến Tre: 111,
Vũng Tàu: 254,
Bạc Liêu: 327
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
357
04-11-19TP HCM: 962,
Đồng Tháp: 927,
Cà Mau: 900
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
351
03-11-19Tiền Giang: 341,
Kiên Giang: 770,
Đà Lạt: 076
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
349
02-11-19TP HCM: 585,
Long An: 203,
Bình Phước: 045,
Hậu Giang: 489
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
335
01-11-19Vĩnh Long: 931,
Bình Dương: 582,
Trà Vinh: 465
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
326
31-10-19Tây Ninh: 725,
An Giang: 083,
Bình Thuận: 045
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
30-10-19Đồng Nai: 590,
Cần Thơ: 804,
Sóc Trăng: 711
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
347
29-10-19Bến Tre: 002,
Vũng Tàu: 363,
Bạc Liêu: 188
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
365
28-10-19TP HCM: 840,
Đồng Tháp: 045,
Cà Mau: 727
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
316
27-10-19Tiền Giang: 601,
Kiên Giang: 034,
Đà Lạt: 661
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
349
26-10-19TP HCM: 156,
Long An: 234,
Bình Phước: 665,
Hậu Giang: 914
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
343
25-10-19Vĩnh Long: 646,
Bình Dương: 011,
Trà Vinh: 158
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
348
24-10-19Tây Ninh: 536,
An Giang: 613,
Bình Thuận: 259
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
349
23-10-19Đồng Nai: 886,
Cần Thơ: 110,
Sóc Trăng: 243
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
383
22-10-19Bến Tre: 870,
Vũng Tàu: 514,
Bạc Liêu: 794
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
338
21-10-19TP HCM: 115,
Đồng Tháp: 796,
Cà Mau: 154
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
354
20-10-19Tiền Giang: 462,
Kiên Giang: 607,
Đà Lạt: 268
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
319
19-10-19TP HCM: 226,
Long An: 215,
Bình Phước: 519,
Hậu Giang: 087
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
318
18-10-19Vĩnh Long: 692,
Bình Dương: 152,
Trà Vinh: 399
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
359
17-10-19Tây Ninh: 816,
An Giang: 193,
Bình Thuận: 812
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
346
16-10-19Đồng Nai: 300,
Cần Thơ: 568,
Sóc Trăng: 879
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
359
15-10-19Bến Tre: 617,
Vũng Tàu: 834,
Bạc Liêu: 332
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
347