Giải Tám Miền Nam Víp: 500.000 VNĐ

dự đoán chuẩn ngày :07-12-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
07-12-19 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
06-12-19Vĩnh Long: 28,
Bình Dương: 71,
Trà Vinh: 05
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
239
05-12-19Tây Ninh: 72,
An Giang: 62,
Bình Thuận: 91
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
226
04-12-19Đồng Nai: 84,
Cần Thơ: 62,
Sóc Trăng: 02
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
252
03-12-19Bến Tre: 37,
Vũng Tàu: 87,
Bạc Liêu: 44
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
238
02-12-19TP HCM: 19,
Đồng Tháp: 91,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
272
01-12-19Tiền Giang: 25,
Kiên Giang: 03,
Đà Lạt: 41
Trúng Tiền Giang241
30-11-19TP HCM: 00,
Long An: 90,
Bình Phước: 94,
Hậu Giang: 77
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
252
29-11-19Vĩnh Long: 50,
Bình Dương: 29,
Trà Vinh: 60
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
246
28-11-19Tây Ninh: 74,
An Giang: 24,
Bình Thuận: 48
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
245
27-11-19Đồng Nai: 02,
Cần Thơ: 03,
Sóc Trăng: 03
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
260
26-11-19Bến Tre: 15,
Vũng Tàu: 24,
Bạc Liêu: 66
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
228
25-11-19TP HCM: 25,
Đồng Tháp: 21,
Cà Mau: 29
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
247
24-11-19Tiền Giang: 37,
Kiên Giang: 59,
Đà Lạt: 66
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
228
23-11-19TP HCM: 02,
Long An: 02,
Bình Phước: 24,
Hậu Giang: 95
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
259
22-11-19Vĩnh Long: 05,
Bình Dương: 93,
Trà Vinh: 17
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
255
21-11-19Tây Ninh: 64,
An Giang: 19,
Bình Thuận: 24
Trúng Tây Ninh,
Trúng Bình Thuận
222
20-11-19Đồng Nai: 57,
Cần Thơ: 07,
Sóc Trăng: 99
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
258
19-11-19Bến Tre: 29,
Vũng Tàu: 81,
Bạc Liêu: 80
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
266
18-11-19TP HCM: 38,
Đồng Tháp: 22,
Cà Mau: 63
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
273
17-11-19Tiền Giang: 58,
Kiên Giang: 49,
Đà Lạt: 99
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
230
16-11-19TP HCM: 92,
Long An: 38,
Bình Phước: 81,
Hậu Giang: 16
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
247
15-11-19Vĩnh Long: 95,
Bình Dương: 00,
Trà Vinh: 56
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
268
14-11-19Tây Ninh: 41,
An Giang: 07,
Bình Thuận: 12
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
247
13-11-19Đồng Nai: 24,
Cần Thơ: 36,
Sóc Trăng: 55
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
261
12-11-19Bến Tre: 89,
Vũng Tàu: 00,
Bạc Liêu: 26
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
253
11-11-19TP HCM: 72,
Đồng Tháp: 99,
Cà Mau: 71
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
268
10-11-19Tiền Giang: 16,
Kiên Giang: 09,
Đà Lạt: 18
Trúng Tiền Giang,
Trúng Đà Lạt
247
09-11-19TP HCM: 00,
Long An: 63,
Bình Phước: 45,
Hậu Giang: 93
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
243
08-11-19Vĩnh Long: 96,
Bình Dương: 82,
Trà Vinh: 56
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
258
07-11-19Tây Ninh: 62,
An Giang: 32,
Bình Thuận: 25
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
224
06-11-19Đồng Nai: 12,
Cần Thơ: 58,
Sóc Trăng: 60
Trúng Đồng Nai,
Trúng Sóc Trăng
243