Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Chuẩn: 300.000 VNĐ

Soi cầu phong thủy ngày :24-01-20
Nạp đủ tiền,tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
24-01-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
23-01-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
238
22-01-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
262
21-01-20Bến Tre: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 0 Vũng Tàu,
Trúng Đặc Biệt Bạc Liêu
267
20-01-20TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 3 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng Đặc Biệt Cà Mau
288
19-01-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
264
18-01-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước
242
17-01-20Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đuôi 1 Bình Dương,
Trúng đầu 6 Trà Vinh
261
16-01-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 8 Bình Thuận
242
15-01-20Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Đồng Nai,
Trúng Đặc Biệt Cần Thơ,
Trúng đuôi 2 Sóc Trăng
270
14-01-20Bến Tre: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 1 Bến Tre,
Trúng đuôi 6 Vũng Tàu,
Trúng đầu 1 Bạc Liêu
276
13-01-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng Đặc Biệt Đồng Tháp,
Trúng đuôi 9 Cà Mau
261
12-01-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Tiền Giang,
Trúng đuôi 2 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
232
11-01-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đuôi 9 Long An,
Trúng Đặc Biệt Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
257
10-01-20Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 6 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
280
09-01-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Tây Ninh,
Trúng đầu 9 An Giang,
Trúng Đặc Biệt Bình Thuận
269
08-01-20Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đuôi 0 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
251
07-01-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đuôi 5 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 1 Bạc Liêu
229
06-01-20TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đuôi 6 Đồng Tháp,
Trúng đầu 1 Cà Mau
235
05-01-20Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Tiền Giang,
Trúng đầu 7 Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
257
04-01-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 1 TP HCM,
Trúng đầu 6 Long An,
Trúng đầu 7 Bình Phước,
Trúng đầu 7 Hậu Giang
262
03-01-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Bình Dương,
Trúng đuôi 7 Trà Vinh
257
02-01-20Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Tây Ninh,
Trúng Đặc Biệt An Giang,
Trúng đuôi 0 Bình Thuận
236
01-01-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đồng Nai,
Trúng đầu 4 Cần Thơ,
Trúng Đặc Biệt Sóc Trăng
263
31-12-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Bến Tre,
Trúng đầu 4 Vũng Tàu,
Trúng đầu 8 Bạc Liêu
285
30-12-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 9 Đồng Tháp
217
29-12-19Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Tiền Giang,
Trúng Đặc Biệt Kiên Giang,
Trúng Đặc Biệt Đà Lạt
233
28-12-19TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt TP HCM,
Trúng đầu 9 Long An,
Trúng đầu 9 Bình Phước
257
27-12-19Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng Đặc Biệt Trà Vinh
250
26-12-19Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Tây Ninh,
Trúng đầu 1 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
222
25-12-19Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Trúng đầu 7 Đồng Nai,
Trúng đầu 1 Cần Thơ,
Trúng đuôi 1 Sóc Trăng
224
24-12-19Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đầu 9 Bến Tre,
Trúng Đặc Biệt Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
231