Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :15-09-19
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
15-09-19 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
14-09-19TP HCM: 755,811,
Long An: 375,397,
Bình Phước: 640,472,
Hậu Giang: 661,058
Trúng 755 TP HCM,
Trúng 375 Long An,
Trúng 640 Bình Phước,
Trúng 661 Hậu Giang
701
13-09-19Vĩnh Long: 648,400,
Bình Dương: 701,920,
Trà Vinh: 873,118
Trúng 648 Vĩnh Long,
Trúng 701 Bình Dương,
Trúng 873 Trà Vinh
683
12-09-19Tây Ninh: 434,103,
An Giang: 689,513,
Bình Thuận: 382,102
Trúng 689 An Giang,
Trúng 382 Bình Thuận
409
11-09-19Đồng Nai: 372,445,
Cần Thơ: 220,439,
Sóc Trăng: 101,075
Trúng 372 Đồng Nai,
Trúng 220 Cần Thơ,
Trúng 101 Sóc Trăng
555
10-09-19Bến Tre: 087,824,
Vũng Tàu: 698,858,
Bạc Liêu: 523,812
Trúng 698 Vũng Tàu,
Trúng 523 Bạc Liêu
426
09-09-19TP HCM: 698,696,
Đồng Tháp: 260,239,
Cà Mau: 025,008
Trúng 698 TP HCM,
Trúng 260 Đồng Tháp,
Trúng 025 Cà Mau
363
08-09-19Tiền Giang: 387,554,
Kiên Giang: 662,816,
Đà Lạt: 914,576
Trúng 387 Tiền Giang,
Trúng 662 Kiên Giang,
Trúng 914 Đà Lạt
547
07-09-19TP HCM: 113,610,
Long An: 041,881,
Bình Phước: 574,178,
Hậu Giang: 839,990
Trúng 113 TP HCM,
Trúng 574 Bình Phước,
Trúng 839 Hậu Giang
546
06-09-19Vĩnh Long: 032,169,
Bình Dương: 226,925,
Trà Vinh: 693,570
Trúng 032 Vĩnh Long,
Trúng 226 Bình Dương,
Trúng 693 Trà Vinh
677
05-09-19Tây Ninh: 397,166,
An Giang: 488,333,
Bình Thuận: 493,892
Trúng 397 Tây Ninh,
Trúng 488 An Giang,
Trúng 493 Bình Thuận
769
04-09-19Đồng Nai: 081,899,
Cần Thơ: 697,028,
Sóc Trăng: 819,821
Trúng 081 Đồng Nai,
Trúng 697 Cần Thơ,
Trúng 819 Sóc Trăng
254
03-09-19Bến Tre: 943,578,
Vũng Tàu: 942,271,
Bạc Liêu: 127,833
Trúng 943 Bến Tre,
Trúng 942 Vũng Tàu,
Trúng 127 Bạc Liêu
307
02-09-19TP HCM: 859,939,
Đồng Tháp: 414,266,
Cà Mau: 193,961
Trúng 414 Đồng Tháp,
Trúng 193 Cà Mau
813
01-09-19Tiền Giang: 654,196,
Kiên Giang: 316,197,
Đà Lạt: 343,274
Trúng 654 Tiền Giang678
31-08-19TP HCM: 425,456,
Long An: 200,470,
Bình Phước: 807,553,
Hậu Giang: 378,114
Trúng 425 TP HCM,
Trúng 200 Long An,
Trúng 807 Bình Phước,
Trúng 378 Hậu Giang
506
30-08-19Vĩnh Long: 270,046,
Bình Dương: 777,319,
Trà Vinh: 347,281
Trúng 270 Vĩnh Long,
Trúng 777 Bình Dương
453
29-08-19Tây Ninh: 010,603,
An Giang: 532,231,
Bình Thuận: 962,166
Trúng 010 Tây Ninh,
Trúng 532 An Giang,
Trúng 962 Bình Thuận
586
28-08-19Đồng Nai: 329,137,
Cần Thơ: 206,266,
Sóc Trăng: 212,774
Trúng 206 Cần Thơ,
Trúng 212 Sóc Trăng
815
27-08-19Bến Tre: 094,059,
Vũng Tàu: 138,031,
Bạc Liêu: 161,820
Trúng 094 Bến Tre,
Trúng 138 Vũng Tàu,
Trúng 161 Bạc Liêu
680
26-08-19TP HCM: 629,313,
Đồng Tháp: 504,222,
Cà Mau: 382,831
Trúng 629 TP HCM,
Trúng 504 Đồng Tháp
584
25-08-19Tiền Giang: 034,832,
Kiên Giang: 257,574,
Đà Lạt: 717,698
Trúng 034 Tiền Giang,
Trúng 257 Kiên Giang,
Trúng 717 Đà Lạt
561
24-08-19TP HCM: 266,206,
Long An: 619,755,
Bình Phước: 969,763,
Hậu Giang: 521,880
Trúng 266 TP HCM,
Trúng 619 Long An,
Trúng 969 Bình Phước
522
23-08-19Vĩnh Long: 014,926,
Bình Dương: 374,117,
Trà Vinh: 683,027
Trúng 374 Bình Dương,
Trúng 683 Trà Vinh
330
22-08-19Tây Ninh: 240,856,
An Giang: 838,358,
Bình Thuận: 914,778
Trúng 240 Tây Ninh463
21-08-19Đồng Nai: 220,442,
Cần Thơ: 106,069,
Sóc Trăng: 205,790
Trúng 220 Đồng Nai,
Trúng 106 Cần Thơ
699
20-08-19Bến Tre: 635,629,
Vũng Tàu: 875,886,
Bạc Liêu: 269,768
Trúng 635 Bến Tre,
Trúng 875 Vũng Tàu,
Trúng 269 Bạc Liêu
475
19-08-19TP HCM: 521,443,
Đồng Tháp: 809,125,
Cà Mau: 161,754
Trúng 809 Đồng Tháp308
18-08-19Tiền Giang: 463,415,
Kiên Giang: 895,512,
Đà Lạt: 170,922
Trúng 463 Tiền Giang,
Trúng 170 Đà Lạt
422
17-08-19TP HCM: 799,044,
Long An: 239,489,
Bình Phước: 087,453,
Hậu Giang: 442,600
Trúng 799 TP HCM,
Trúng 239 Long An,
Trúng 087 Bình Phước
703
16-08-19Vĩnh Long: 722,637,
Bình Dương: 429,339,
Trà Vinh: 369,516
Trúng 722 Vĩnh Long595
15-08-19Tây Ninh: 601,020,
An Giang: 609,998,
Bình Thuận: 779,667
Trúng 601 Tây Ninh,
Trúng 609 An Giang,
Trúng 779 Bình Thuận
592