Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Mua số Víp Chắc ăn 100% ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
20-11-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-11-19Bến Tre: 526,773,
Vũng Tàu: 382,188,
Bạc Liêu: 224,899
Trúng 526 Bến Tre,
Trúng 382 Vũng Tàu,
Trúng 224 Bạc Liêu
455
18-11-19TP HCM: 285,591,
Đồng Tháp: 793,704,
Cà Mau: 221,420
Trúng 285 TP HCM,
Trúng 793 Đồng Tháp,
Trúng 221 Cà Mau
584
17-11-19Tiền Giang: 969,308,
Kiên Giang: 888,671,
Đà Lạt: 540,285
Trúng 969 Tiền Giang,
Trúng 888 Kiên Giang,
Trúng 540 Đà Lạt
679
16-11-19TP HCM: 043,003,
Long An: 626,873,
Bình Phước: 663,920,
Hậu Giang: 287,179
Trúng 043 TP HCM,
Trúng 626 Long An,
Trúng 663 Bình Phước,
Trúng 287 Hậu Giang
551
15-11-19Vĩnh Long: 762,112,
Bình Dương: 517,325,
Trà Vinh: 180,308
Trúng 180 Trà Vinh529
14-11-19Tây Ninh: 319,014,
An Giang: 771,429,
Bình Thuận: 756,555
Trúng 319 Tây Ninh,
Trúng 771 An Giang,
Trúng 756 Bình Thuận
869
13-11-19Đồng Nai: 496,374,
Cần Thơ: 436,568,
Sóc Trăng: 894,322
Trúng 496 Đồng Nai,
Trúng 894 Sóc Trăng
708
12-11-19Bến Tre: 856,571,
Vũng Tàu: 625,566,
Bạc Liêu: 888,067
Trúng 856 Bến Tre,
Trúng 625 Vũng Tàu,
Trúng 888 Bạc Liêu
557
11-11-19TP HCM: 200,504,
Đồng Tháp: 301,965,
Cà Mau: 278,791
Trúng 200 TP HCM,
Trúng 301 Đồng Tháp,
Trúng 278 Cà Mau
504
10-11-19Tiền Giang: 746,361,
Kiên Giang: 416,719,
Đà Lạt: 174,954
Trúng 746 Tiền Giang,
Trúng 416 Kiên Giang,
Trúng 174 Đà Lạt
342
09-11-19Hậu Giang: 603,141,
TP HCM: 578,205,
Long An: 414,137,
Bình Phước: 244,179
Trúng 603 Hậu Giang,
Trúng 578 TP HCM,
Trúng 244 Bình Phước
547
08-11-19Vĩnh Long: 202,821,
Bình Dương: 160,665,
Trà Vinh: 752,479
Trúng 202 Vĩnh Long,
Trúng 160 Bình Dương
661
07-11-19Tây Ninh: 018,101,
An Giang: 398,617,
Bình Thuận: 333,132
Trúng 018 Tây Ninh,
Trúng 333 Bình Thuận
368
06-11-19Đồng Nai: 129,744,
Cần Thơ: 399,821,
Sóc Trăng: 888,742
Trúng 129 Đồng Nai,
Trúng 399 Cần Thơ,
Trúng 888 Sóc Trăng
706
05-11-19Bến Tre: 111,118,
Vũng Tàu: 224,305,
Bạc Liêu: 449,484
Trúng 111 Bến Tre,
Trúng 224 Vũng Tàu,
Trúng 449 Bạc Liêu
502
04-11-19TP HCM: 999,246,
Đồng Tháp: 671,872,
Cà Mau: 522,129
Trúng 671 Đồng Tháp395
03-11-19Tiền Giang: 988,742,
Kiên Giang: 636,994,
Đà Lạt: 714,568
Trúng 988 Tiền Giang,
Trúng 636 Kiên Giang,
Trúng 714 Đà Lạt
367
02-11-19Hậu Giang: 750,451,
TP HCM: 025,591,
Long An: 942,254,
Bình Phước: 469,306
Trúng 942 Long An630
01-11-19Vĩnh Long: 780,300,
Bình Dương: 932,637,
Trà Vinh: 201,942
Trúng 780 Vĩnh Long,
Trúng 932 Bình Dương,
Trúng 201 Trà Vinh
836
31-10-19Tây Ninh: 274,914,
An Giang: 644,074,
Bình Thuận: 074,160
Trúng 274 Tây Ninh,
Trúng 644 An Giang,
Trúng 074 Bình Thuận
614
30-10-19Đồng Nai: 925,037,
Cần Thơ: 173,426,
Sóc Trăng: 354,063
Trúng 925 Đồng Nai,
Trúng 173 Cần Thơ,
Trúng 354 Sóc Trăng
642
29-10-19Bến Tre: 744,978,
Vũng Tàu: 498,184,
Bạc Liêu: 453,267
Trúng 744 Bến Tre,
Trúng 498 Vũng Tàu,
Trúng 453 Bạc Liêu
527
28-10-19TP HCM: 175,043,
Đồng Tháp: 045,503,
Cà Mau: 466,538
Trúng 175 TP HCM,
Trúng 045 Đồng Tháp,
Trúng 466 Cà Mau
767
27-10-19Tiền Giang: 839,224,
Kiên Giang: 548,319,
Đà Lạt: 838,292
Trúng 839 Tiền Giang,
Trúng 548 Kiên Giang
338
26-10-19TP HCM: 429,625,
Long An: 624,908,
Bình Phước: 256,950,
Hậu Giang: 098,283
Trúng 429 TP HCM,
Trúng 624 Long An,
Trúng 098 Hậu Giang
733
25-10-19Vĩnh Long: 798,688,
Bình Dương: 345,545,
Trà Vinh: 274,421
Trúng 798 Vĩnh Long,
Trúng 274 Trà Vinh
388
24-10-19Tây Ninh: 082,256,
An Giang: 099,324,
Bình Thuận: 259,626
Trúng 082 Tây Ninh,
Trúng 099 An Giang,
Trúng 259 Bình Thuận
395
23-10-19Đồng Nai: 742,077,
Cần Thơ: 342,085,
Sóc Trăng: 596,086
Trúng 742 Đồng Nai,
Trúng 596 Sóc Trăng
597
22-10-19Bến Tre: 095,982,
Vũng Tàu: 803,124,
Bạc Liêu: 275,780
Trúng 095 Bến Tre,
Trúng 803 Vũng Tàu
521
21-10-19TP HCM: 574,173,
Đồng Tháp: 956,395,
Cà Mau: 610,493
Trúng 574 TP HCM,
Trúng 610 Cà Mau
701
20-10-19Tiền Giang: 879,341,
Kiên Giang: 607,951,
Đà Lạt: 244,467
Trúng 879 Tiền Giang,
Trúng 607 Kiên Giang,
Trúng 244 Đà Lạt
515