Cặp Xíu Chủ Miền Nam Siêu Chuẩn: 1.000.000 VNĐ

Chuyên gia soi cầu ngày :24-01-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
24-01-20 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
23-01-20Tây Ninh: 396,699,
An Giang: 801,991,
Bình Thuận: 492,516
Trúng 801 An Giang,
Trúng 492 Bình Thuận
600
22-01-20Đồng Nai: 775,964,
Cần Thơ: 208,710,
Sóc Trăng: 669,063
Trúng 775 Đồng Nai,
Trúng 669 Sóc Trăng
555
21-01-20Bến Tre: 500,465,
Vũng Tàu: 520,431,
Bạc Liêu: 101,140
Trúng 500 Bến Tre669
20-01-20TP HCM: 333,880,
Đồng Tháp: 782,527,
Cà Mau: 783,250
Trúng 333 TP HCM,
Trúng 783 Cà Mau
511
19-01-20Tiền Giang: 632,005,
Kiên Giang: 795,198,
Đà Lạt: 023,328
Trúng 023 Đà Lạt730
18-01-20TP HCM: 653,271,
Long An: 496,122,
Bình Phước: 900,495,
Hậu Giang: 462,682
Trúng 653 TP HCM,
Trúng 496 Long An,
Trúng 462 Hậu Giang
626
17-01-20Vĩnh Long: 564,744,
Bình Dương: 661,829,
Trà Vinh: 065,630
Trúng 564 Vĩnh Long,
Trúng 661 Bình Dương,
Trúng 065 Trà Vinh
490
16-01-20Tây Ninh: 170,340,
An Giang: 487,674,
Bình Thuận: 398,040
Trúng 487 An Giang,
Trúng 398 Bình Thuận
568
15-01-20Đồng Nai: 704,141,
Cần Thơ: 569,272,
Sóc Trăng: 712,358
Trúng 704 Đồng Nai,
Trúng 712 Sóc Trăng
432
14-01-20Bến Tre: 010,037,
Vũng Tàu: 086,114,
Bạc Liêu: 511,055
Trúng 010 Bến Tre,
Trúng 086 Vũng Tàu,
Trúng 511 Bạc Liêu
458
13-01-20TP HCM: 662,585,
Đồng Tháp: 527,030,
Cà Mau: 069,813
Trúng 662 TP HCM,
Trúng 069 Cà Mau
250
12-01-20Tiền Giang: 673,379,
Kiên Giang: 365,710,
Đà Lạt: 598,983
Trúng 598 Đà Lạt686
11-01-20TP HCM: 705,393,
Long An: 629,690,
Bình Phước: 635,425,
Hậu Giang: 322,206
Trúng 705 TP HCM,
Trúng 629 Long An,
Trúng 635 Bình Phước,
Trúng 322 Hậu Giang
511
10-01-20Vĩnh Long: 356,192,
Bình Dương: 406,583,
Trà Vinh: 730,761
Trúng 356 Vĩnh Long,
Trúng 406 Bình Dương,
Trúng 730 Trà Vinh
439
09-01-20Tây Ninh: 706,078,
An Giang: 091,578,
Bình Thuận: 922,460
Trúng 706 Tây Ninh,
Trúng 091 An Giang,
Trúng 922 Bình Thuận
301
08-01-20Đồng Nai: 025,738,
Cần Thơ: 670,086,
Sóc Trăng: 092,673
Trúng 025 Đồng Nai,
Trúng 670 Cần Thơ,
Trúng 092 Sóc Trăng
441
07-01-20Bến Tre: 908,776,
Vũng Tàu: 911,909,
Bạc Liêu: 701,820
Trúng 908 Bến Tre,
Trúng 701 Bạc Liêu
719
06-01-20TP HCM: 470,212,
Đồng Tháp: 676,787,
Cà Mau: 624,776
Trúng 470 TP HCM,
Trúng 676 Đồng Tháp
672
05-01-20Tiền Giang: 554,887,
Kiên Giang: 177,092,
Đà Lạt: 736,950
Trúng 554 Tiền Giang,
Trúng 177 Kiên Giang,
Trúng 736 Đà Lạt
449
04-01-20TP HCM: 331,539,
Long An: 288,545,
Bình Phước: 775,759,
Hậu Giang: 516,887
Trúng 331 TP HCM,
Trúng 775 Bình Phước
686
03-01-20Vĩnh Long: 577,163,
Bình Dương: 075,297,
Trà Vinh: 167,074
Trúng 075 Bình Dương,
Trúng 167 Trà Vinh
644
02-01-20Tây Ninh: 758,199,
An Giang: 009,165,
Bình Thuận: 800,588
Trúng 758 Tây Ninh,
Trúng 009 An Giang,
Trúng 800 Bình Thuận
331
01-01-20Đồng Nai: 749,005,
Cần Thơ: 446,537,
Sóc Trăng: 758,804
Trúng 749 Đồng Nai,
Trúng 446 Cần Thơ,
Trúng 758 Sóc Trăng
526
31-12-19Bến Tre: 192,026,
Vũng Tàu: 846,321,
Bạc Liêu: 081,352
Trúng 192 Bến Tre,
Trúng 846 Vũng Tàu,
Trúng 081 Bạc Liêu
530
30-12-19TP HCM: 331,754,
Đồng Tháp: 299,250,
Cà Mau: 408,340
Trúng 299 Đồng Tháp,
Trúng 408 Cà Mau
426
29-12-19Tiền Giang: 701,118,
Kiên Giang: 848,125,
Đà Lạt: 804,005
Trúng 701 Tiền Giang,
Trúng 848 Kiên Giang
823
28-12-19TP HCM: 969,564,
Long An: 494,657,
Bình Phước: 096,607,
Hậu Giang: 745,690
Trúng 969 TP HCM,
Trúng 494 Long An,
Trúng 096 Bình Phước,
Trúng 745 Hậu Giang
504
27-12-19Vĩnh Long: 945,364,
Bình Dương: 406,356,
Trà Vinh: 583,156
Trúng 406 Bình Dương,
Trúng 583 Trà Vinh
427
26-12-19Tây Ninh: 427,668,
An Giang: 521,131,
Bình Thuận: 399,990
Trúng 427 Tây Ninh497
25-12-19Đồng Nai: 978,580,
Cần Thơ: 816,669,
Sóc Trăng: 051,461
Trúng 978 Đồng Nai,
Trúng 816 Cần Thơ,
Trúng 051 Sóc Trăng
560
24-12-19Bến Tre: 393,114,
Vũng Tàu: 268,953,
Bạc Liêu: 894,225
Trúng 393 Bến Tre,
Trúng 268 Vũng Tàu,
Trúng 894 Bạc Liêu
284