Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
20-11-19 Đồng Nai
Cần Thơ
Sóc Trăng
19-11-19Bến Tre: 35,
Vũng Tàu: 82,
Bạc Liêu: 02
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
340
18-11-19TP HCM: 09,
Đồng Tháp: 04,
Cà Mau: 30
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
337
17-11-19Tiền Giang: 50,
Kiên Giang: 88,
Đà Lạt: 18
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
350
16-11-19TP HCM: 65,
Long An: 59,
Bình Phước: 79,
Hậu Giang: 00
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
335
15-11-19Vĩnh Long: 30,
Bình Dương: 27,
Trà Vinh: 74
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
14-11-19Tây Ninh: 11,
An Giang: 22,
Bình Thuận: 78
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
360
13-11-19Đồng Nai: 00,
Cần Thơ: 07,
Sóc Trăng: 14
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
365
12-11-19Bến Tre: 91,
Vũng Tàu: 44,
Bạc Liêu: 64
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
354
11-11-19TP HCM: 96,
Đồng Tháp: 30,
Cà Mau: 67
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
347
10-11-19Tiền Giang: 76,
Kiên Giang: 37,
Đà Lạt: 61
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
341
09-11-19TP HCM: 23,
Long An: 76,
Bình Phước: 45,
Hậu Giang: 03
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
374
08-11-19Vĩnh Long: 74,
Bình Dương: 62,
Trà Vinh: 56
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
346
07-11-19Tây Ninh: 26,
An Giang: 12,
Bình Thuận: 96
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
339
06-11-19Đồng Nai: 27,
Cần Thơ: 35,
Sóc Trăng: 36
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
331
05-11-19Bến Tre: 38,
Vũng Tàu: 01,
Bạc Liêu: 65
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
359
04-11-19TP HCM: 70,
Đồng Tháp: 86,
Cà Mau: 26
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
341
03-11-19Tiền Giang: 28,
Kiên Giang: 40,
Đà Lạt: 18
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
365
02-11-19TP HCM: 66,
Long An: 42,
Bình Phước: 65,
Hậu Giang: 52
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
346
01-11-19Vĩnh Long: 39,
Bình Dương: 69,
Trà Vinh: 11
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
343
31-10-19Tây Ninh: 78,
An Giang: 83,
Bình Thuận: 15
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
336
30-10-19Đồng Nai: 47,
Cần Thơ: 13,
Sóc Trăng: 44
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
313
29-10-19Bến Tre: 51,
Vũng Tàu: 86,
Bạc Liêu: 85
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
353
28-10-19TP HCM: 51,
Đồng Tháp: 50,
Cà Mau: 50
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
361
27-10-19Tiền Giang: 90,
Kiên Giang: 51,
Đà Lạt: 24
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
330
26-10-19TP HCM: 29,
Long An: 47,
Bình Phước: 82,
Hậu Giang: 51
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
326
25-10-19Vĩnh Long: 39,
Bình Dương: 48,
Trà Vinh: 82
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
321
24-10-19Tây Ninh: 20,
An Giang: 28,
Bình Thuận: 40
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
336
23-10-19Đồng Nai: 88,
Cần Thơ: 75,
Sóc Trăng: 33
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
344
22-10-19Bến Tre: 39,
Vũng Tàu: 16,
Bạc Liêu: 32
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
369
21-10-19TP HCM: 86,
Đồng Tháp: 88,
Cà Mau: 43
Trúng TP HCM,
Trúng Cà Mau
337
20-10-19Tiền Giang: 17,
Kiên Giang: 78,
Đà Lạt: 74
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
340