Lô Xiên 3 Víp MB: 700.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :15-09-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
15-09-19
14-09-1908,20,56Trúng159
13-09-1921,99,38Trượt132
12-09-1925,28,42Trượt170
11-09-1905,41,64Trúng166
10-09-1982,58,47Trúng123
09-09-1923,60,20Trúng125
08-09-1909,08,42Trượt124
07-09-1964,83,03Trúng164
06-09-1926,45,41Trúng123
05-09-1950,03,89Trúng125
04-09-1904,63,65Trúng133
03-09-1958,35,99Trượt147
02-09-1961,85,78Trúng160
01-09-1929,62,77Trúng174
31-08-1995,44,50Trúng122
30-08-1966,27,72Trúng127
29-08-1928,24,55Trúng122
28-08-1972,36,43Trượt126
27-08-1920,68,95Trúng124
26-08-1920,68,27Trúng174
25-08-1901,38,22Trúng157
24-08-1992,70,14Trượt159
23-08-1947,63,82Trượt141
22-08-1977,56,98Trượt127
21-08-1954,25,50Trúng146
20-08-1961,38,79Trúng173
19-08-1944,42,86Trượt166
18-08-1997,07,18Trúng138
17-08-1998,43,01Trúng164
16-08-1968,51,47Trúng166
15-08-1935,52,47Trúng164
14-08-1998,64,49Trúng156
13-08-1955,68,15Trúng144