Lô Xiên 3 Víp MB: 700.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :20-11-19NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
20-11-19
19-11-1940,98,09Trúng130
18-11-1945,60,79Trúng139
17-11-1902,30,17Trúng144
16-11-1975,38,83Trượt175
15-11-1919,91,58Trúng139
14-11-1932,10,91Trúng166
13-11-1981,08,79Trúng149
12-11-1955,33,03Trúng151
11-11-1914,39,96Trúng167
10-11-1910,57,28Trúng139
09-11-1962,61,03Trượt176
08-11-1980,73,27Trúng126
07-11-1921,51,40Trượt138
06-11-1942,44,09Trúng132
05-11-1970,50,77Trượt150
04-11-1940,74,78Trúng128
03-11-1909,17,24Trúng163
02-11-1994,46,95Trúng172
01-11-1951,52,68Trúng172
31-10-1985,33,89Trúng139
30-10-1989,78,98Trúng165
29-10-1928,71,76Trúng142
28-10-1935,47,91Trượt135
27-10-1916,60,00Trúng156
26-10-1971,01,93Trúng127
25-10-1922,62,03Trúng142
24-10-1916,57,99Trúng146
23-10-1987,52,95Trúng173
22-10-1953,63,54Trượt177
21-10-1934,33,25Trúng178
20-10-1995,33,40Trượt161
19-10-1925,28,37Trúng150
18-10-1940,66,64Trượt132