Lô Xiên 2 Víp MB: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :24-01-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 2 Kết quả Theo
28-01-20
23-01-2093,18Trúng239
22-01-2051,30Trúng251
21-01-2058,17Trúng265
20-01-2097,85Trúng259
19-01-2024,71Trúng221
18-01-2081,06Trúng238
17-01-2072,46Trúng236
16-01-2022,37Trúng239
15-01-2002,99Trượt249
14-01-2035,07Trúng255
13-01-2059,57Trúng232
12-01-2093,36Trượt220
11-01-2094,30Trúng241
10-01-2096,99Trúng245
09-01-2014,03Trúng255
08-01-2075,91Trúng249
07-01-2030,67Trúng241
06-01-2094,04Trượt239
05-01-2034,82Trượt268
04-01-2047,11Trúng227
03-01-2070,76Trượt268
02-01-2084,85Trượt267
01-01-2064,05Trúng230
31-12-1908,77Trúng248
30-12-1994,11Trúng254
29-12-1979,50Trượt230
28-12-1998,80Trúng258
27-12-1918,51Trúng234
26-12-1974,73Trúng244
25-12-1921,10Trượt234
24-12-1913,94Trúng259
23-12-1916,14Trượt262
22-12-1981,44Trúng256