Đề đầu đuôi Miền Bắc Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :15-11-19
Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
15-11-19
14-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8295
13-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề291
12-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4270
11-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6292
10-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1252
09-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2268
08-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng Đề289
07-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4269
06-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề276
05-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9280
04-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề292
03-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1277
02-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề274
01-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8264
31-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2264
30-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8279
29-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2287
28-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3258
27-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1264
26-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề276
25-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8258
24-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề254
23-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề281
22-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt281
21-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4288
20-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9253
19-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt278
18-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9273
17-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt250
16-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4288
15-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trượt299
14-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1293
13-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4272