Đề đầu đuôi Miền Bắc Siêu Chuẩn: 200.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :20-11-19
Sau khi nạp đủ tải lại trang nhận sốNgày chốt Đề đầu đuôi Kết quả Theo
20-11-19
19-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt260
18-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 3Trượt255
17-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề281
16-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề289
15-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0257
14-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5268
13-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1283
12-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề291
11-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1266
10-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1250
09-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0279
08-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9250
07-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt291
06-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề288
05-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9273
04-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3275
03-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề294
02-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4284
01-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt276
31-10-19Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6251
30-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8261
29-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4273
28-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3285
27-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1265
26-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9272
25-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8289
24-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7274
23-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề297
22-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề289
21-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4256
20-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9273
19-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9274
18-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9259