Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :21-09-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
21-09-19
20-09-1979Trượt468
19-09-1921Trúng437
18-09-1947Trúng439
17-09-1934Trúng423
16-09-1927Trúng482
15-09-1949Trượt458
14-09-1987Trúng416
13-09-1913Trượt429
12-09-1994Trúng422
11-09-1912Trúng484
10-09-1942Trúng465
09-09-1948Trúng494
08-09-1963Trúng422
07-09-1927Trượt470
06-09-1926Trúng433
05-09-1994Trúng441
04-09-1936Trúng467
03-09-1906Trúng449
02-09-1912Trúng445
01-09-1997Trúng428
31-08-1999Trúng412
30-08-1966Trúng443
29-08-1928Trúng456
28-08-1999Trúng495
27-08-1920Trúng446
26-08-1972Trượt497
25-08-1946Trúng486
24-08-1917Trúng448
23-08-1944Trượt419
22-08-1940Trúng442
21-08-1995Trúng472
20-08-1919Trúng421
19-08-1919Trượt484